Miljö & kvalitet

Vi arbetar aktivt för en miljömässigt sund utveckling och miljö. Miljöfrågor är en naturlig del av vår verksamhets alla led.

ISO Certifierade

Hisstech är sedan 2015 certifierande enligt ISO9001 samt ISO14001. Detta är någonting vi ständigt arbetar med samt alltid har med i tankarna i det dagliga arbetet. 

 

ID06

Alla anställda på Hisstech har ID06 och bär dem synliga.