Service

 

 

 

Service av hiss

Vi på Hisstech AB erbjuder trygga serviceavtal för drift, service och reparationer av hissar, trappor, portar och liknande anläggningar. Hos oss får du ett professionellt och personligt bemötande och snabb översyn av din anläggning. Vi tar oss tid att lyssna, diskutera, förklara och ger utförlig återkoppling, samt lättförståeliga rapporter av de åtgärder vi utför. Vi åtar oss serviceavtal på alla i marknaden förekommande märken. Kontakta oss för mer information kring hisservice och hissreparation.

Hissjour dygnet runt alla dagar för ökad trygghet

Vår hissjour tar hand om alla tänkbara driftstopp. Installerade nödtelefoner kopplas till vår felanmälan, som har bevakning dygnet runt. Om någon fastnar i en hiss är hjälpen alltid nära, oavsett tid på dygnet. Vi erbjuder våra kunder jour alla dagar på året. Vid felanmälan är vi på plats direkt, där vi gör en snabb bedömning och utför nödvändiga reparationer. Vårt mål är att erbjuda våra kunder hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss för mer information kring vår hissjour.

Ett serviceavtal efter dina behov

Vi erbjuder tre olika typer av serviceavtal, från enkla lösningar till avtal där allting inkluderas, även reparation och reservdelar. Någon av våra lösningar kommer att passa just era behov av hisservice.

Vi bistår vid hissbesiktning

Hissar ska inspekteras varje år och det som kontrolleras vid en hissinspektion är bland annat personsäkerhet för den som befinner sig i, över eller under korgen, samt eventuellt maskinrum. Fastighetsägaren är den som ansvarar för att hissarna inspekteras. Vår personal bistår dig kostnadsfritt vid årliga besiktningar och tar hand om eventuella anmärkningar eller brister. Vid behov av åtgärder lämnar vi en rapport eller ett serviceprotokoll, antingen som en kopia i maskinrummet eller via e-post.

Förebyggande hisservice förlänger hissens livslängd och driftsäkerhet

Det är fastighetens ägare som har ansvaret för att hissen får den tillsyn och skötsel som krävs för att den ska fungera felfritt. Regelbunden service och underhåll har stor betydelse för att hissen ska vara driftsäker, fungera bra och få en lång livslängd. Vid förebyggande service byts slitagedelar och slitna detaljer ut för att minimera risken för driftstopp. Hisservice medför även att risken för skador på miljö och människor minskar, samt att drifts- och energikostnaderna hålls nere.

Kontakta oss

Kontakta oss på telefon 020-48 48 00 eller e-post info@hisstech.se så berättar vi mer om de olika avtalen och ger ett kostnadsfritt serviceförslag.

ÅTAGANDEN

Detta erbjuder vi:

 

 

SERVICE

REPARATIONER

MODERNISERING

JOURTJÄNST

MEDVERKAN VID ÅRLIG BESIKNING

OLIKA TYPER AV AVTAL