Professionell hissrenovering för ökad säkerhet och energibesparing

 

 

 

Drift,service och reparationer

Hisstech AB erbjuder drift, service och reparationer av hissar. Vi erbjuder moderniseringar och ombyggnader av samtliga märken och typer av hissanläggningar. Allt från montering av ljusridåer och utbyte av knappsatser, till kompletta ombyggnationer. Vi använder oss av märkesoberoende ”öppna” system, då kan samtliga aktörer på marknaden arbeta med produkterna. Kontakta oss och få råd kring hur du bäst kan modernisera din anläggning för en bättre ekonomi, ökad säkerhet och större miljöhänsyn.

Krav på en säker hiss

En modern hiss är betydligt säkrare än en gammal hiss och risken för driftstopp minskar vid en ombyggnad eller renovering av fastighetens gamla hiss. Många hissar är i dag av äldre modell, vilket medför många stopp och avbrott, samt risk för personskador. Hissar används i större utsträckning i dagens samhälle än förr, vilket också ställer högre krav på hissarna. Du vet väl exempelvis om att hissen på din arbetsplats behöver skydd vid korgöppning? Det är du som fastighetsägare som har det juridiska ansvaret för att hissen i fastigheten är säker. Genom att låta oss genomföra en professionell hissombyggnad eller renovering kan vi säkerställa att din hissanläggning blir säker att använda. Vi har lång erfarenhet av hissrenoveringar och kan komma med förslag som är anpassade efter behov och förutsättningar.

Ny hiss – En kostnads- och energieffektiv lösning

En modern anläggning är betydligt mer energi- och kostnadseffektiv än en gammal hiss. I dag finns det ett stort antal äldre hissanläggningar, vilket betyder höga underhålls- och driftskostnader, samt onödigt hög energiförbrukning. En gammal hydraulhiss har exempelvis dålig verkningsgrad, vilket betyder att en hissrenovering kommer att innebära stor energibesparing. Äldre hissar är även ofta överbelysta, vilket också bidrar till onödiga kostnader. Här kan vi installera en energieffektiv hissbelysning som tänds och stängs av per automatik. En hissmodernisering medför bättre driftsekonomi och större miljöhänsyn, ibland räcker det att byta ut enskilda komponenter. Kontakta oss för mer information och råd kring hur vi kan förbättra just din hissanläggning och sänka dina kostnader.

Anlita oss för hissrenovering

Vi utför arbeten som modernisering av hydraulhissar, skruv- och plattformshissar, samt ljusridåer. Låt oss hjälpa dig sänka energi- och driftskostnader, samt öka säkerheten i din hissanläggning. Kontakta oss för offert eller mer information på telefon 020-48 48 00 eller e-post info@hisstech.se

ÅTAGANDEN

Detta erbjuder vi:

 

 

SERVICE

REPARATIONER

MODERNISERING

JOURTJÄNST

MEDVERKAN VID ÅRLIG BESIKNING

OLIKA TYPER AV AVTAL